Показвания предишния месец

неделя, 20 декември 2009 г.

Memoire-Macedoine

В България и в Македония малко се знае за петициите, които са написали и подписали македонските българи срещу сръбския терор с цел запазване на българското си национално съзнание. През декември 1929 г. до Негово превъзходителство сър Ерик Дръмонд, главен секретар на Обществото на народите в Женева, трима храбри мъже са написали петиция. Към нея е приложен и меморандум, който говори за тежкото положение на македонските българи в тогавашното кралство Югославия. Да поясним, става дума за това, че петицията и меморандумът са поднесени от името на българското население на Македония под югославска власт и са подписани от Григор Анастасов от Кавадарци- адвокат и бивш депутат в Скупщината на кралство Югославия в Белград, Димитър Шалев от Скопие- адвокат и бивш кмет на град Скопие, Димитър Илиев от Варош,Прилепско- бивш съдия и адвокат в град Велес.Списък на убити Българи от сръбските поробители на Вардарска Македония,от същата петиция могат да се видят в моя блог за сръбския терор в Македония


1 коментар: