Показвания предишния месец

неделя, 16 август 2009 г.

Христо Станишев-Hristo Stanishev

Инж. Христо Станишев од Кукуш е член на ВМОК во Софија, а по расцепот на „врховистите” (1902) стана претседател на Врховниот комитет што го поддржуваше ЦК на ТМОРО и издаваше и свој весник под истото име „Реформи”.