Показвания предишния месец

сряда, 12 януари 2011 г.

March-1933-Ilinden

четвъртък, 6 януари 2011 г.

Vasil Chekalarov

..................

Снимка на великия войвода Васил Чекаларов. Снимката е надписана от неговата дъщеря Екатерина.

"Тези очи са били отправени към родния край!
Всички българи са били неговото семейство!
Вич е бил неговия вечен дом! Спи спокойно,
след теб идва твойто поколение!

Любящата те дъщеря: Екатерина"


Photo of the great leader Vasil Chekalarov. The photograph is inscribed by his daughter Catherine.

"Those eyes look to the homeland!
All Bulgarians were his family!
Vich was its eternal home! Sleep well,
after you come about your generation!

Loving daughter: Catherine"