Показвания предишния месец

неделя, 14 февруари 2010 г.

1914-VMRO-protest

1914 Makedono-Odrinski and VMORO protest.


До негово Превъзходителство Сър Едуард Грей,председател на Лондонската конференция,до техни превъзходителства пълномощните министри на Германия,Австро-Унгария,Франция,Великобритания,Италия,Русия......

Копие до президента на Конференцията за мир ,Хага, президента на Социалистическия интернационал в Брюксел,президента на ЦК на Лигата за правата на човека в Париж, г-н Ноел Бъкстон,председател на Балканския комитет в Лондон,г-н Милюков депутат в Руската дума,Санкт Петербург,г-н Жорес,депутат,Париж,Дирекцията на прессбюрото на Министерството на външните работи и вероизповеданията на Царство България,г-н Жак Д. Буршие ,кореспондент на "Таймс" на Балканите,,София,г-н Николай Сурин,председател на Руската телеграфна агенция на С. Петербург,г-н Шарл Стокласка,председател на Кореспонденското бюро на Виена в София,г-н Коста Батолов,кореспондент на "Тан",София, г-н Р.фон Мах,кореспондент на "Газет дио ла Колкон",София,г-н Козак Чермак,кореспондент на "Матен" и др. .........
Македония е в траур и оплаква своите чеда.
Ваше превъзходителство,

Когато в името на избавлението на нацийте ,стенещи под турското робство,балканските държави обявиха война на Турция,македоно-одринци,живeeщи в България,Румъния,Америка и Бесарабия,подскочиха от радост при новината,че часът на голиамата битка за свободата е дошъл;те веднага се обединиха в опълчение и чети в София. И Македоно-Одринското опълчение ,наброяващо 16000 доброволци замина за театъра на бойните действия.

В Тракия ние водихме ожесточени боеве: при Кърджали,при Балкан Тореси, при Дедеагач,при Малгара и Фереджик,където ни се падна честа да пленим Мехмет Явер Паша с цяла една армия от 10000 души,при Шаркьой,където отблъснахме десанта на 10-ти корпус на Уршид Паша и Енвер Бей. И в Македония където нашите части завзеха няколко града много преди пристигането на редовните войски: Кратово,Велес,Кичево,Охрид,Струмица,Кукуш,Сяр,Кавала бяха завзети от нашите части.През тези паметни дни на славна борба срещу общия враг -турчина ,докато нашите редици бяха прострелвани от смъртоносното олово,докато българската армия летеше от победа към победа и носеше най тежкия товар на Балканската война,съюзниците на България ,Сърбия и Гърция без големи трудности завзимаха българска македония,където бяха посрещнати с отворени обятия като съюзници на България,като освободители.
Но илюзията не продължи дълго.Ние скоро научихме ,че в така наречените освободени райoни нашите сестри,нашите жени и нашите майки били изложени на възмутителни обиди от страна на сърби и гърци и че Македония щяла да падне под ново и по тежко иго от турския терор ,който убиваше човека,който убива духа на народа и неговите най -чисти прояви.

В първия момент ние не пожелахме да повярваме,че съюузниците на България ще се окажат толкова нечестни,че даже и кралете няма да признаят своя подпис,че във век ,в който националностите са отдавна образувани,ще се намерят държавници,търсещи да подчинят героични народи като нашия и по този начин ще нанесат най тежкия удар на така успешно създадения Балкански съюз.

Нe искахме да повярваме че Македония,в която сме се родили,би могла да бъде отново поробена,особенно след блестящите победи на българската армия и огромните и безкористни жертви,които България си беше наложила,за да ни дойде на помощ.

Уви! Събитията започнаха достатъчно рано ,за да съзрем призрака на една нова борба за освобождението на Македония от нейните нови поробители.

Сърбия и Гърция,отначало тайно,под маската на военни лиги,по късно открито,по най брутален начин,започнаха да изявяват претенций за по голямата част от Македония.Даже беше сключен гръцко-сръбски съюз за подялба на нашата нещастна страна. И в момента ,в който Българския народ героично продължава борбата срещу общия враг,съюзниците на България се готвеха да и нанесат вероломен удар.По този именно сценарий бе подписан мирът в Букурещ.
Букурещкият договор беше най-силния и най нечестния удар,който злата съдба до този момент бе нанесла на македонците.В същото време в което ни отнеха страната,поробиха нашите бaртя в Добруджа.Ние всички протестирахме срещу произвола ,който позволи на гърци и сърби да напоят с кръвта на нашите братя гробовете на бащите ни и да обявят извен закона честта на нашите огнища ,живота на нашите жени и деца.

Непрекъснато и по всяко време пристигаха нови и страшни новини от злочестата Македония.Кървавия шовинизъм на нашите нови потисници е в епогея си. А там ,в страната на двамата братя Кирил и Методий ,създателите на Българската азбука и просветители на славянството,за първи път от 11 века насам ще бъде забранено да се почете паметта на двамата апостоли.И не само че не може днес да се празнува славянския празник,но те даже не могат да кажат че са Българи.Именно така по силата на една несправедливост от нашата вековна борба за защита на националноста ни,на религията ни,на нашите училища-борба свещенна и героична,днес нищо не остава от нашите черкви,нашите училища и единственния факт ,че си българин,е считан като престъпление.

Ето защо днес ние пак протестираме срещу плачевното,нечовешко,дори чудовищно състояние на нещата,наложени от Букурешкия договор,и отправяме апел към съвестта на народите и цивилизацията,за да бъдат признати нашите права върху скъпата ни Македония.

Ние изискваме за страната ни -Македония,която ни принадлежи и за която сме решени на всякакви жертви,и искаме настоятелно от Европа и цивилизования свят автономия на Македония.

Ние,бившите македоно-одрински опълченци и цялата македонска емиграция,протестираме с всички сили срещу нечуваното и зловещо разпокъсване на нашата скъпа Македония.
Благоволете,Ваше Превъзходителство,да оцените правотата на свещенната ни кауза и молейки Ви да приемете уверенноста на нашата дълбока признателност,с която имаме честта да бъдем на Ваше превъзходителство,покорни слуги.

Македоно-Одринско Опълчение:

1 батальон от Дебър(Сърбия)
2 батальон от Скопие(Сърбия)
3 батальон от Солун(Гърция)
4 батальон от Битоля(Сърбия)
5 батальон от Одрин(Турция)
6 батальон от Охрид(Сърбия)
7 батальон от Куманово(Сърбия)
8 батальон от Костур(Гърция)
9 батальон от Велес(Сърбия)
10 батальон от Прилеп(Сърбия)
11 батальон от Сяр(Гърция)
12 батальон от Лозенград(Турция)
13 батальон от Кукуш(Гърция)
14 батальон от Воден(Гърция)
15 батальон от Щип(Сърбия)

Македоно-Одрински братства:.......


За Македоно-Одринската Емиграция:
Д-р Л.Милетич
Д-р Ив. Георгов
Д-р И.Каранджулов
Д-р Хр.Татарчев
Г.Баласчев
Хр. Матов
Тод. Александров
Ал.Балабанов
П.Глушков
П.Чаулев
Ат.Яранов
Д.Кушевалиев
Г.Попхристов
В.Дамянов
Г.Георгов
Кр.Йсифчев
Ив.Хаджиниколов
Ив.К. Божинов
Ив.Толев
Хр.Димитров
Матей Геров
Ник.Наумов
М.Коцев
Ил.Дундов
Т.Доревски
К.Жеков

За македоно-одринското опълчение: