Показвания предишния месец

петък, 20 февруари 2009 г.

Гоце Делчев - Goce DelchevThe diploma of Delchev from his graduation from the Military school in Sofia,Bulgaria.^^^

Лазар Томов е роден в с. Годлево,Разложко. Член на Серския Окръжен Революционен Комитет на BMPO.Учител в Разлог и Банско,Сяр,Скопие,Бургас,София. Автор е на книгата "Спомени за революционната дейност в Серски окръг".

1972 MPO "Golden Book" about Goce Delchev:

1953 MPO book "Ilinden 1903-1953" about Goce Delchev:Delchev(left) and his fellow Gotse Imov as officer cadets in Sofia.

Гоце Делчев е преподавал в Ново село, Щипско. Тази снимка е свидетелство от въпросното училище, където ясно се вижда подписът на Гоце и че там се е изучавал само български език.

Diploma from bulgarian school in Shtip,where Goce Delchev work as a Bulgarian language theacher.
...................................................................................

Писмo до Никола Малешевски:
Letter to Nikola Maleshevski:


Sofia 5/1 99 .

„...Defections and split-ups should not scare you at all. It is regrettable, indeed, but what is to be done if WE ARE BULGARIANS and we all suffer from the same disease! If this desease were not inherent in our ancestors from whom we also inherited it, we would have never fallen under the ugly sceptre of the Turkish sultans..."
......................................................................................

София 5/1 99 г.

Колйо,
Всичките ти писма, досега изпратени от теб и чрез теб, съм получил. Отцепленията и разцепленията никак да не не плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест! Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследство и в нас, немаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани. Наш, разбира се, дълг е да не се поддаваме на тая болест, но можем ли същето да направим и с другите лица? Пък имаме заето и нещо от гърцките болести, а именно — колко[то] глави, толкоз капитани. Пустата му слава! . . . Всеки иска да блесне....


.......па не знае фалшът и на тоя блесък. Вай на тез, над страданията на които всички тез комедии, дет се разиграват.
Колкото за пролет, почти нищо нема определено, което е много печално, но вервам и това ще се изясни.
Чакам нари да купим кримкови патрони, та не ще има нужда да се прави сменка с манлихерови.
Кардашите от Перник искат револвер, но пари не се сещат да пратат, като че ли ния ги имаме веч в кърпа вързани. Колкото за мартинка, за която получих 2 лири турски, искам от теб съвет: оттук да им взема или оттам ти ще им вземеш? Ако имате тамо некоя наша, добре ще направиш да им я проводиш.
Кажи на брата ми да пише писмо дома.
С поздрав Гоце
Р. Р. Тук приключените са за Перник, от които едното е за Дико, от когото вчера се получи една телеграма от Рила. Узнай дали не е там, че още тамо да се предаде предназначеното за него. На перничани им пиша, че мартината ще я получат, а револвера — когато пратат пари.
Същи


................................................................................................
................................................................................................

Шифровано Oкръжко-послание за ръководителите окръжни, околийски и селски и началниците на четите на вътрешната революционна организация от Марко, Ахила и вътрешни съмишленици, живущи во България.

...................................................................................

..С разни афери и аферчета турското правителство вечно държи нас нащрек и целото население в тревога. Недоволен, види се, ог досегашните си зверства, извършвани над нашите братя комити и некомити без разлика, султана е решил по всекакъв начин да умири страната, като смаже с един удар революционното дело.


Първо. Да изловят всичките по-живи, по-събудени и по-юначни българи, за които се има доношения , подозрения или просто за които може да се допуска, че са в състояние да подбуждат и водят народа; чрез тех, чрез заловени документи и комитетски книжа по обиските да залови всичките нишки на революционното дело и да срежи главата на революционното тело, за да може веднага да го смаже.


Второ. Да съсипе материално и да убие морално селското население като по-беззащитно и да всее ужас и трепет в градското население, за да може по тоя начин да отстрани почвата за виреение на революционното дело на страната, ако избега-лите от ръцете му или новодошли некои водителски сили биха се опитали да го подновят и продължават.

Трето. Градовете и селата, даже и горите и полетата да стегни в железни обръчи, да стане положително невъзможна всека обществена деятелност на българина.......

Link to all known Goce Delchev letters:
http://www.promacedonia.org/gd2/index.html
..........................................................................................

..........................................................................................
Turkish documents about the murder of Gotse Delchev.
.....................................................................................................
A photocopy by the telegram of Salonik valiya (chief of Vilaet) Hasan Fahmi from May, 5, 1903. The telegram contains the phrase:
„The cheta of the one of the famous leaders Delchev, is composed by twenty one rebels, but shamelesses from the Bulgarian population joined to the cheta and they together counted almost from seventy to eighty persons. They were encircled by the Ottoman army in the village of Banitsa which is outlying two and half hours from Seres".
.......................................................
.........................................................
A photocopy by the telegram of the Myutisarif of Seres from May, 9, 1903. The document has the words:

„I am informing you that the killed famous rebel Delchev wanted to pick on revolt the whole village population and that from the declaration of the captive hurt rebel Georgi we knew about existence of weapons in every village. The authorities know, according to the last information, that the Bulgarians from the village of Rondi near Seres are rebels and they help to the chetas of the Committee".
..........................................................
..........................................................
A photocopy by the telegram, written to the Turkish Embassy in Bulgaria, May, 9, 1903. It contains the phrase:


„On April, 22 (May, 5), in the village of Banitsa one of the leaders of the Bulgarian Committees, with name Delchev, was killed“.
..............................................................
..............................................................
.......................................................................................
.....................................................................................
.............................................................................
.....................................................................................
Преди няколко дни като гръм се разнесе между приятелите ми грозната веста за смърта на безсмъртния ГЕОРГИ ДЕЛЧEВ.А той бе човек пред паметта на който цел трепера и благоговея! Той бе редък другар,благ приятел,мил събеседник.Той бе един от най първите родители на оная моштна мрежа пред която плахо се стъписа не само турската власт,но и коварната европейска дипломация,и която мрежа се зове "Вътрешна Организация". Нейния баща умре,ала той даде достатъчно пример за своите достойни ученици чрез своята непрекъсната и неуморна осемгодишна дейност,за да пропадне неговата безценна идея,за да умре неговата безсмъртна памет! Драги Гоце,поклон пред твоя свещен лик,пред твоя мощен и съзерцателен дух! На 18 т.м. след черковния отпуск в черквата св. Богородица ще се отслужи панахида в памет на моя незабравим приятел .Моля всички свои роднини,приятели и познати да присъствуват.

Кюстендил 17 май 1903 Дълбоко скърбящ :
К.СИРОМАХОВ
.....................................................................................
.....................................................................................
1904 Bulgarian Medal -one year from the heroic dead of Goce Delchev.
................................................................................
Official VMRO newspaper "Revolutionary Page"-Freedom or Dead,about Goce Delchev.


The restored grave-place of Delchev near Banitsa during World War II Bulgarian liberation of Egej Macedonia.All documents and pictures in my Blog are free to download for own use.It's take me alot of time and money to find these historical artefacts in the archives,so if you want to help:


free counters