Показвания предишния месец

сряда, 4 февруари 2009 г.

Ivan Nelchinov

1915 Телеграма от Иван Нелчинов от Охрид,учител,член на Охридския,Костурския и Крушовския рев. Комитети на ВМРО...........................................................................................................................
1915 telegram from Ivan Nelchinov from Ohrid, teacher, member of Ohrid, and Kostur and Krushovo Revolutionary comitee of the VMRO ...............................................................................................................................


-Охрид и Струга свободни!Честитявам на всички.Ура!Да живее целокупна България!
.................................................................................................
Ohrid and Struga-free! To congratulate all.Hura! Long live united Bulgaria!
...................................................................................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар