Показвания предишния месец

понеделник, 9 февруари 2009 г.

Georgi Bajdarov

Newspaper "Iskra" ,published by Georgi Bajdarov in 1912 in Solun:

1912 Macedonian Newspaper "Iskra"

1923 book "The soul of Macedonia" by Georgi Bajdarov:
1923_Bajdarov_Duhot_na_Mk
1917 book by G.Bajdarov and A.Tomov -"Revolutionary movement in Macedonia"In 1925 VMRO vojvoda Georgi Bajdarov write the book "Macedonian strugle" .Read the book HERE.


Георги Баждаров е роден на 8 февруари 1881 в Горно Броди, тогава в Османската империя. Образованието си получава в Солунската българска мъжка гимназия 1896-1899, Битолската гимназия 1899-1900, където заедно с Търпен Марков, Андрей Казепов, Георги Христов и Георги Тодоров образува революционен комитет.
Учителства в село Крушево, Демирхисарско 1900-1901 г. След 1901 година е четник при Яне Сандански, от март 1901 до октомври 1903 година е секретар в четата на Илия Кърчовалията, а по-късно е в четата на Атанас Тешовски. През 1903 година е делегат на конгреса на Серския революционен окръг на ВМОРО. Участва в Илинденско-Преображенското въстание. В 1907 година учи в София.
След Младотурската революция учителства в Солунската българска гимназия (1908 - 1913) и е сред основателите на Съюза на българските конституционни клубове по време на Хуриета, като е член на градското бюро на партията в Солун. Участва в учредителния конгрес на Българския учителски съюз в Турция в 1909 година и във втория му конгрес през 1910 година. Редакрира вестниците „Учителски глас“ (1910 - 1912) и „Искра“ (1911 - 1912).
След Междусъюзническата война в 1913 година се изселва в София. От 1913 до 1915 година е учител във Варна, а от 1915 - 1916 и от 1918 до 1920 - в София. Автор е на „Революционната борба в Македония“, издадена в 1917. От 1919 до 1923 година е главен редактор на вестник „Македония“. В 1923 година издава книгата „Духът на Македония“. Избран е за задграничен представител на ВМРО на конгреса от 1925 година. Георги Баждаров е един от основателите на Македонския научен институт и негов подпредседател. Редактор е на списанието на института „Македонски преглед“. В 1929 година издава книгата „Горно Броди“, първи и трети том от спомените си през 1929 година, а втори остава за по-късно.Георги Баждаров заедно с другите войводи на Серски Рев. Окръг 1903.
Georgi Bajdarov and other leaders of Seres Revolutionary District 1903.


..................................................................................
..................................................................................

Skopie ,10th April 1918 -11 page letter by Georgi Bajdarov to Hristo Matov about his (Bajdarov's) book "Revolutionary struggle in Macedonia". Here i show only 3 pages.
.................................................................................
.................................................................................
Скопие ,10 Април 1918 -11 страници писмо от Георги Баждаров до Христо Матова във връска с книгата(Баждаров) му "Революционната борба в Македония". Показвам само 3 страници.


people in Macedonia struggle for freedom and unification with Bulgaria...
Serbians and greeks lie to the western word by saying: bulgarian propaganda make bulgarians from the"servians" or "slovenes" and "slavophones greeks" in Macedonia. Is it why they forced in 1912,1913 and 1914 bulgarians in Macedonia to sign declarations that they were afraid from the terror of the bulgarian insurgents and thats why they call themself bulgarians?...the most important goal in this book is to show to the western word that ,these insurgent were from macedonian population,that revolutionary organisation is made by this population...that it did bulgarian history even out of the bulgarian kingdom.
.....................................................................................
.....................................................................................

.....самото население в Македония се бори за освобождение и обединение с България.... Сърби и гърци най много залъгват и заблуждават чуждия свят с повика:"българската пропаганда е побългарила "сърбите" или "славяните" и "българо-гласните елини в Македония".Не ли за това те насила накарбаха през 1912,1913 и 1914 год. жителите българи в Македония да дават деклараций,че от страх,поради терора на българските чети,се казвали българи?...предметната брошура има за своя главна задача да изтъкне пред чуждия свят ,че тия чети са из средите на македонското население,че рев. организация е създадено от самото това население...че то значи творило българска история,макар и вън от пределите на българското царство.


free counters

3 коментара:

  1. Поздравления, приятелю. Набързо изчетох списаните от тебе статии, факсимилетата са категорични. Македония е Българска, български са и нейните герои. Ще гледам да потребявам максимално от тях за статиите в У. Поздрав!

    ОтговорИзтриване
  2. Рилец ,ako ti triabvat po dobri snimki na pismata i dokumentite,samo mi kaji.

    ОтговорИзтриване
  3. Ti blagodaram za tie dokumenti koi si gi nameril za LERIN.Ako mozes da naidis osche toa ke bide na ubavoto.Ot Belomorieto mnogu pozdrav.

    ОтговорИзтриване