Показвания предишния месец

сряда, 4 февруари 2009 г.

Stoian Filipov
1915 Телеграма от Стоян Филипов от с.Старчища,Неврокопско,учител.Ръководител на Поройския Рев.район,неврокопски войвода.........

1915 telegram from Stoyan Filipov of v.Starchishta, Nevrokop, teacher. IMRO leader of Poroyskiya Revolutionary area, Nevrokop insurgent leader

Гръцките военни власти извършиха напоследък ред убийства над мирни българи.Следва писмо..........................................................................................
Greek military authorities recently murder some civilian balgarians...................................................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар