Показвания предишния месец

събота, 25 декември 2010 г.

1919 Macedonian Appeal

Апел на Македонски Българи бежанци от Кукушко,Серско,Солунско,Скопско,Кочанско,Костурско и Велешко,към Македонските емигранти в България, да се работи за Автономията на Македония.


Appeal of Bulgarian refugees from Macedonia- Kukushko, Serres, Thessaloniki, Skopje,Kotchani, Kostur and Veles, to the Macedonian emigrants in Bulgaria to work for autonomy of Macedonia.