Показвания предишния месец

четвъртък, 5 февруари 2009 г.

Macedonism

Badge " 1-st Congress of People R. Makedonija ,1946."


R.Makedonija badge,1949-5 years from the creation of R. Makedonija..Професор С.Б. Бернщейн
Няколко бележки за македонския литературен езикМосква, 1944, 12 септемвриКоренното славянско население на Македония в миналото е било в близко родство със славяните от Мизия, Тракия и Родопите. Това е определило най-важните етнографски и езикови признаци на македонските славяни. В последствие обаче, в резултат на редица важни обстоятелства, Македония тръгва по свой собствен път и сега ние наблюдаваме формирането на нов славянски народ, македонци, които се отличават от останалите южнославянски народи. Във връзка с това, лозунгът “Македония за македонците” придобива напълно реален смисъл. Неговото въплъщение в реалния живот изисква решаването на цяла поредица от важни задачи, сред които една от най важните е създаването на македонския литературен език.Огромната част от македонците са полазвали българския език, по-малката – сръбския. Пред строителите на новата национална култура на Балканите стои задачата за създаване на нов литературен език, близък до народните маси на Македония. Такива опити вече са били правени. Още в самото начало на XIX век един от македонските книжовници Кирил Пейчинов, родом от Положкото село (Т)*еарце, което е близо до гр. Тетово е писал книги за своя народ на “най-прост език некнижен” на своя роден говор. Силна македонска стихия има и в езика на Р.К. Жинзифов и на много други писатели и поети от македонски произход. Но всички опити за създаване на македонски литературен език не са дали положителни резултати. За решаването на подобни задачи времето е настъпило едва сега, когато свободната Македония влиза в състава на народната, демократична Югославия.Най-важната задача при създаването на литературен език е изборът на говор, който да лежи в основата на този език. Това се отнася и за Македония т.е. нейните говори се отличават с изключителна раздробеност. Някои са склонни да дадат предпочитание на скопския народен говор /гр. Скопье, Скопле/. Против това трябва да се възрази по най-решителен начин поради следните причини:Скопският говор е краен говор, който е изпитал дълбокото и продължително влияние на сръбския език. Това обстоятелство е довело до проникването на много сръбски думи в този говор, които са неизвестни на македонските славяни. Това също е довело и до смесването на разнообразни фонетични системи, често отразени в една и съща дума. Така, в този говор на мястото на старите носовки намираме а, у /гусеница, гасеница, г с-г с и нос не знаат ес/ Могат да бъдат дадени много примери за много такива смесвания. Приемането на този говор за основа на новия литературен език би довело до създаването на език, който е близък до сръбския и е отдалечен от основната маса македонски славяни и също е лишен от стройност на фонетичната система. Много близък до скопския говор е велешкия (гр. Велес). Велеско-скопските говори не могат да бъдат използвани при създаването на новия литературен език.Новият литературен език не трябва да бъде създаван въз основа на източните говори. Такъв език би бил много близък до българския.При избор на говора е необходимо непременно да се отчете това, че новият език трябва да притежава такива особености, които му дават право на самостоятелно съществуване. Такъв може да бъде само централния говор, заемащ значителна част от територията на Македония /Битоля, Поречье, Прилеп/. Много близки до този говор са говорите от Охридската група; те също трябва да бъдат отчетени при създаването на новия литературен език. Тези говори имат стара книжна традиция, произлизаща още от дейността на Климент. Един специалист по македонска диалектология разполага с достатъчен брой диалектологически факти, които в този спор дават възможност да се отхвърли скопско-велеската група и да бъдат използвани централните говори.Образец на текст от централния говор:


Наоколо магла пагят,

Покрито ет месечина,

Не се видат звездни траги,

Майко мила, майко драга,

Ти да видиш своя сина!

Ке те примев яс со радост,

Али видиш оти спият,

Тува сина три и керки,-
чо майчино сето срце,

сета кукя изполиуват!

/от П.Прерадович/


Не по-малко важен въпрос е и въпроса за графиката. Мисля, че тука трябва да бъдат следвани българската и руската традиции, а не сръбската /т.е. трябва да бъдат въведени буквите Я ,Ю и да се махне (липсва)* /. Естествено, не е необходимо да се приемат всички архаични букви на българската азбука / (липсва)*, Ь, (липсва)*/. Ортографията трябва да се създава въз основа на фонетико-морфологичен фундамент.Пред създателите на новата славянска култура в Македония стоят отговорни задачи. В областта на езика те се състоят не толкова в това, че трябва да изберат говор, но и в създаването на нова лексика, в написването на граматика, в създаване на речници и т.н. Само с общите усилия тези задачи могат да бъдат речени в най-кратки срокове.Моята гледна точка по македонския въпрос печатно съм изказал още през 1938 година в статия специално посветена на македонския език. В нея съм писал “Независимо от значителното диаметрално разнообразие, македонските говори сами по себе си представят едно единство и видимо се отличават от говорите в Тракия, Родопите, Мизия и Балкана. – “Македонски език”, Б. С. Е, п.37, стр. 743.


Подпис: Проф. БернщейнМосква, ул. Герцена 5, кв. 24

Професор Бернщейн Самуил Борисович
11 Yugoslavian comunists take a picrure for their memories albums and for the history. The year is 1945, 11 comunist in creation of the Macedonian,alphabet.
.....................................................................................
1944 Order for creation of macedonian language and alphabet from one of the leaders of comunist Yugoslavia -Svetozar Vukmanović -Tempo leading Montenegrin communist and member of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia

Letter from the creators of the Macedonian alphabet to Comunist party of Yugoslavia about the dificulties they got to create the Macedonian alphabeth.


16.V.1945 new Macedonian alphabet is ready.For base is used the Bulgarian alphabet with removed some letters and added some Serbian letters.

7.VI.1945 Order for Macedonian language .


Afther 1945 by idea of the Yugoslavian dictator Josip Broz Tito, soviet dictator Joseph Stalin order Bulgarian comunist leader Georgi Dimitrov ,to start makedonising of the so called Pirin part of bulgaria. From Yougoslavia were send Macedonian teachers to theach the pulation in Pirin region the newly created macedonian language.


Order of the Bulgarian comunist party to comunist leaders in Pirin region about the new nationality for all households.-All households to be writed nationlity-Macedonian,exept jews,gipsies,turks and bulgarians who moved from other parts of Bulgaria. Bulgarians-muslimans also to be writen nationality Macedonian.......


Reaction of the people from Pirin region about forced new language,alphabet and nationality.


-Comunist talk to us as we already refused our Bulgarian feelings...to become one new nationality born in the comunist chemical laboratory... to forget our fathers and grand fathers ,to forget the nationality of Dame Gruev,Gotse Delchev,.......Will we vote for those who doomed us to one new nationality,and other country.........Comunist who kindnaped the freedom of the bulgarian people ..... try to take our right to think.....

1991 Skopie,Vardar Macedonia.Prosecutor order for search in the house of Skopie resident.His violation? Owning Bulgarian books??!?! All Bulgarian books were confiscated by the police.

.......................................................................................

.......................................................................................

One of the most popular lie of the historians from R. Makedonija is about Bulgarian history. They say Bulgarians in Macedonia are product of the Bulgarian propaganda-Bulgarian Exarhy(created 1870) and 3rd Bulgarian kingdom (created afther Russian-Turkish war 1878). This film show only original documents that brake on peaces this Skopian lie,fowoling the history of Macedonian Bulgarians from 800 AD until creation of the Bulgarian Exarchy in 1870.

........................................................................................free counters

4 коментара:

 1. sakam ako imash poveke za Lerinskiot region dokumentyi da postavish.Blagodaram.Pozdrav ot Belomorieto.Kiro.

  ОтговорИзтриване
 2. Kiro ,chitash grcki? Imam edin dobar dokument na grcki od Lerin.

  ОтговорИзтриване
 3. chitam grchki postavi go ke ti go prevodam so golema rados.

  ОтговорИзтриване
 4. MACEDONIA IS BULGARIAN
  http://balkan1.blog.bg/politika/2010/07/03/ot-koga-sme-na-balkanite.571532

  ОтговорИзтриване